prawo

Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem lub...
Ulga na dzieci Już od 1 stycznia 2015 roku korzystamy z ulgi na dzieci na nowych,...
Co oferuje Karta Dużej Rodziny? Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea...
Jak uzyskać kwalfikacje? 1) Jakie kroki należy podjąć, aby zostać opiekunem w żłobku lub w klubie...
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez...
Od 1 stycznia 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wzrosło z...
1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka dla osób bezrobotnych, studentów, rolników oraz...
Wymagania ustawowe 1) Jakie kwalifikacje powinien posiadać opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym...
Polska jest krajem o alarmującej sytuacji demograficznej. Dzietność kształtuje się na poziomie 1,3...
Subskrybuj prawo