Szczepienia

Nie ma chyba drugiego tematu związanego z wychowaniem dzieci, który budziłby tyle kontrowersji, ile wywołuje tematyka szczepień. W ciągu ostatnich kilkunastu lat narosło wokół niego mnóstwo nieporozumień, mitów, kłamstw, półprawd. Wielu rodziców dzisiaj rezygnuje z niektórych bądź nawet wszystkich szczepień, tłumacząc się szeregiem różnych powodów. Niestety, przeważnie czynią tak ze szkodą dla swoich i nie tylko swoich dzieci. Jest to zresztą o tyle niezrozumiałe, że dzisiejszy sukces medycyny w wyrugowaniu większości niebezpiecznych chorób wziął się głównie ze znaczącej poprawy higieny i świadomości prozdrowotnej u ludzi oraz właśnie dzięki stosowaniu szczepionek.

Coraz częściej lekarze mają problem z nagłym występowaniem dawno zapomnianych chorób i nawet niekiedy mają oni z tego powodu problem z właściwym ich rozpoznaniem. Wiele z nich, jak choćby polio czy gruźlica to choroby niezwykle niebezpieczne, zwłaszcza dla dziecka i choć uleczalne w ramach dzisiejszej opieki medycznej, to sam ich przebieg może być bardzo gwałtowny i w konsekwencji doprowadzić do wystąpienia w późniejszych latach syndromów pochorobowych.

Nie oznacza to, że szczepienia powinniśmy wykonywać bezrefleksyjnie. Wręcz przeciwnie, powinniśmy zadawać pytania personelowi je wykonującemu, przy kupowaniu szczepionek w aptekach powinniśmy wypytać farmaceutę o ich skład i działanie, powinniśmy wreszcie mieć pewność co do ich jakości, terminu ważności i sposobu przechowywania. Przy dokonywaniu każdego kolejnego szczepienia warto zainteresować się nim dokładniej, zwłaszcza jeśli poprzednim towarzyszyły jakieś niepokojące objawy.

Szczepienia w Polsce dzielą się na dwie, a właściwie trzy kategorie: obowiązkowe i nieobowiązkowe, wśród których wyróżnić można szczepienia rekomendowane. Podczas gdy szczepienia obowiązkowe ogólnie rzecz biorąc spotykają się u rodziców ze zrozumieniem, co do zalecanych szczepień wielu rodziców ma zastrzeżenia. Najpoważniejsze z nich to cena. Niestety żadne z tych szczepionek nie są refundowane, a ich cena niekiedy osiąga poziom stu, czy nawet kilkuset złotych. Wbrew wielu obiegowym opiniom są to szczepionki bezpieczne, a reakcje niepożądane występują bardzo rzadko. Do tego istnieje wiele możliwości kojarzenia ze sobą tych szczepionek, co najczęściej zmniejsza koszt szczepienia i przede wszystkim liczbę ukłuć.

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne, choć i tutaj jeśli zdecydujemy się na szczepionki skojarzone, minimalizujące liczbę ukłuć, to będziemy musieli wyłożyć niemałą sumę za szczepionkę.

Określenie “obowiązkowe” oznacza, że wszyscy rodzice bądź opiekunowie dzieci w Polsce są zobowiązani prawnie do szczepienia swoich dzieci pod groźbą grzywny nakładanej na nich przez Sanepid. Niemniej kwestia legalności samej grzywny bywała wielokrotnie podważana, częstokroć z dobrym skutkiem. Powodem tego są nieprecyzyjne zapisy prawne.

Do szczepień obowiązkowych warto doliczyć szczepienia zalecane, wśród których kilka na pewno warto rozważyć, szczególnie jeśli dziecko nie wykazuje żadnych niepożądanych objawów przy szczepieniach obowiązkowych. Do najważniejszych szczepień zalecanych zalicza się szczepionki przeciw grypie, meningokokom, pneumokokom, wietrznej ospie, a także wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Wiele z nich można łączyć ze sobą, jak i ze szczepionkami obowiązkowymi (np. szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A ze szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B).