Strefa rodzica: prawo

Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem lub...
Polska jest krajem o alarmującej sytuacji demograficznej. Dzietność kształtuje się na poziomie 1,3...