Strefa rodzica: opieka nad dzieckiem

Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem lub...