Kalendarz szczepień

Kalendarz szczepień dziecka od narodzin aż do końca okresu przedszkolnego:

 

 

 

 

Wiek

 

Szczepienie przeciw

Uwagi

1 rok życia

w ciągu 24 godzin po urodzeniu

WZW typu B - domięśniowo (pierwsza dawka) ; GRUŹLICY - śródskórne szczepionką BCG

Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy winno być wykonane jednocześnie lub nie później niż w 24 godz. od szczepienia przeciw WZW typu B.

 

2 miesiąc życia - 6-8 tydzień

WZW typu B - domięśniowo (druga dawka) ; BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCIOWI (pierwsza dawka) ; -podskórne lub domięśniowe szczepionką DTP

Druga dawka szczepienia podstawowego przeciw WZW typu B podawana jest w odstępie sześciu tygodni od pierwszej dawki a trzecia dawka uzupełniająca szczepienia podstawowego po 6 miesiącach od pierwszej dawki. Drugą dawkę szczepionki WZW typu B należy podać w 6-8 tygodniu życia jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP, a dawkę trzecią na przełomie 6 i 7 miesiąca życia.

 

przełom 3 i 4 miesiąca życia

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (druga dawka) ; -podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP; POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (pierwsza dawka)

Szczepienie przeciw POLIOMYELITIS dzieci w 1 roku życia pierwsze dwie dawki - szczepionką inaktywowaną IPV. Pierwsza dawka na przełomie 3 i 4 miesiąca życia jednocześnie z druga dawką szczepionki DTP. Druga dawka w 5 miesiącu życia jednocześnie z trzecią dawką szczepionki DTP.

 

5 miesiąc życia

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (trzecia dawka) -podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP ; POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (druga dawka)

Trzy pierwsze dawki szczepienia podstawowego DTP podawane są w odstępach sześciotygodniowych.

 

przełom 6 i 7 miesiąca życia

WZW typu B - domięśniowo (trzecia dawka)

Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi - DTPw nie wykonuje się szczepienia DTP. Dzieciom tym należy zastosować domięśniowo szczepionkę DTaP (z bezkomórkowym komponentem krztuścowym), w cyklu obowiązkowego szczepienia DTP, a w przypadku orzeczenia przeciwwskazania do szczepienia szczepionką DTaP należy zastosować szczepionkę DT. Patrz również - ,,Informacje uzupełniające" - część III PSO.

 

12 miesiąc życia

GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG

Szczepione są dzieci, u których w wyniku pierwszego szczepienia BCG nie wystąpiła bądź wystąpiła blizna poszczepienna o średnicy mniejszej niż 3 mm. Dzieciom ze styczności z chorym na gruźlicę należy wykonać próbę tuberkulinową i szczepić dzieci tuberkulinoujemne w dniu odczytania próby.

2 rok życia

13 - 14 miesiąc życia

Odrze, śwince, różyczce, żywą szczepionką skojarzoną

Szczepienie podstawowe. Podawane w w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia: szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia.

 

16 - 18 miesiąc życia

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (czwarta dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP ; POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionka inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typu wirusa) - trzecia dawka)

Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego DTP i trzecia dawka uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw polio. Dzieci z przeciwwskazaniami do podania preparatu zawierającego komórkowy komponent krztuśca, które w pierwszym roku życia otrzymały trzy dawki DTaP, należy zaszczepić domięśniowo czwartą dawką DTaP.

 

Według zaleceń producentaw 1 i 2 roku życia

Haemophilus influenzae typu b.

Szczepionkę przeciw zakażeniu Hib stosować według zaleceń producenta w pierwszym i drugim roku życia dzieciom z rodzin wielodzietnych, a także dzieciom z domów dziecka. Można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, w oddzielnych iniekcjach.

okres przedszkolny

6 rok życia

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - domięśniowo szczepionką DTaP zawierająca acelularny komponent krztuścsa ; POLIOMYELITIS - doustnie atenuowaną poliwalentną OPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa)

Dawka przypominająca szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (komponent acelularny).

 

7 rok życia

GRUŹLICY - śródskórne szczepionką BCG

Szczepienie bez próby tuberkulinowej. Dzieciom ze styczności z chorym na gruźlicę należy wykonać próbę tuberkulinową Mantoux i szczepić dzieci tuberkulinoujemne w dniu odczytania próby.