Dofinansowania UE dla żłobków

Dofinansowanie ze środków unijnych żłobków oraz klubów malucha w latach 2014-2020.

 

Już w III kwartale 2015 r. wystartują pierwsze konkursy, w których będzie można ubiegać się o dofinansowanie działalności związanej z opieką nad dziećmi do lat 3.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie można uzyskać na projekty polegające m.in. na:

  • tworzeniu miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy;

  • wydłużeniu czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1);

  • wsparciu tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie.

 

Nasz oferta

Pomagamy w kompleksowym pozyskaniu finansowania dla żłobków oraz klubów malucha. Oferujemy usługi od „A do Z”, w tym m.in.:

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie;
  • przygotowanie wniosków rozliczających dotacje;
  • wsparcie merytoryczne podczas całego okresu realizacji projektu.

Palcówkom posiadającym abonament w naszym serwisie proponujemy specjalną ofertę – rozliczamy się na zasadzie "success fee" po uzyskaniu dla Państwa dofinansowania.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!