Aktualności: prawo

10-02-2015
Ulga na dzieci Już od 1 stycznia 2015 roku korzystamy z ulgi na dzieci na nowych,...
28-01-2015
Co oferuje Karta Dużej Rodziny? Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea...
27-01-2015
Jak uzyskać kwalfikacje? 1) Jakie kroki należy podjąć, aby zostać opiekunem w żłobku lub w klubie...
16-01-2015
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez...
15-01-2015
Od 1 stycznia 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wzrosło z...
12-01-2015
1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka dla osób bezrobotnych, studentów, rolników oraz...
08-01-2015
Wymagania ustawowe 1) Jakie kwalifikacje powinien posiadać opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym...